Archives: Thầy thuốc

Thiền sư Tuệ Tĩnh - Đại danh y của nền y học cổ truyền dân tộc

Thiền sư Tuệ Tĩnh – Đại danh y của nền y học cổ truyền dân tộc

Tuệ Tĩnh là người đặt nền móng cho nền y học cổ truyền Việt Nam với quan điểm chữa bệnh rõ ràng, nỗ lực nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhờ những đóng góp quan…
Lê Hữu Trác là người thầy y đức, Danh nhân Việt Nam thế kỷ XVIII

Hải Thượng Lãn Ông: Thân thế – Sự nghiệp – Thành tựu y học

Hải Thượng Lãn Ông là vị danh y nổi tiếng, là người thầy y đức của nền y học Việt Nam. Không chỉ tinh thông y thuật, Lãn Ông còn là người học cao, hiểu…
Ông đã trải qua một tuổi thơ đầy biến cố

Phạm Ngọc Thạch là ai? Tiểu sử, cuộc đời và những thành tựu y học

Sẽ là thiếu sót rất lớn nếu như nhắc đến những người đã cống hiến và đóng góp rất lớn cho nền y học nước nhà mà bỏ qua giáo sư, bác sĩ Phạm Ngọc…