Xương khớp

Ông Đoàn Ngọc Hải tham quan và trải nghiệm thăm khám bệnh tại TT Thuốc dân tộc

Trong buổi gặp gỡ và nhận ủng hộ quỹ “Vì đồng bào” tại Trung tâm Thuốc dân tộc, ông Đoàn Ngọc Hải đã có dịp tham quan phòng khám và trải nghiệm thăm khám bệnh…