NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC TRONG Y TẾ

TOÀN CẢNH HỘI THẢO
Sáng 15/08/2013 tại Hà Nội, Cục Khoa học và Đào tạo Bộ Y tế tổ chức Hội thảo xây dựng hướng dẫn quốc gia về đánh giá vần đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học và chuẩn hóa hoạt động của Hội đồng đạo đức cấp cơ sở.
Tham dự và chủ trì Hội thảo có GS.TS. Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế; cùng đại diện Lãnh đạo các Vụ/Cục, các đơn vị, trường học thuộc Bộ Y tế; tổ chức quốc tế FHI; Ban đánh giá các vấn đề đạp đức y sinh học Bộ Y tế; cơ quan thông tấn, truyền hình đã về dự và đưa tin cho Hội thảo.
Phát biểu khai mạc Hội thảo Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường chỉ rõ: Trong xu thế hội nhập các nghiên cứu Y sinh học được tiến hành tại Việt Nam ngày càng nhiều, do đó việc đòi hỏi phải đáp ứng các chuẩn mực quốc tế nhằm đảm bảo tính khoa học và đạo đức trong nghiên cứu ngày trở lên bức thiết. Ngày nay tổ chức Y tế thế giới và các tổ chức quốc tế đã ban hành các hướng dẫn trong nghiên cứu Y sinh học, các hướng dẫn sẽ nhằm mục đích thúc đẩy các nghiên cứu Y sinh học một cách nghiêm túc, đảm bảo tính đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học.
Trong thời gian vừa qua tại Việt Nam đã hết sức cố gắng trên nguồn lực, trang thiết bị hiện có để làm các nghiên cứu Y sinh học, tuy nhiên các nghiên cứu đó vẫn còn phải đánh giá về các chuẩn mực đạo đức, Hội thảo là cơ hội để để các đơn vị hiểu rõ hơn những hướng dẫn cụ thể trong đánh giá về đạo đức trong nghiên cứu nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc đảm bảo tính đạo đức trong nghiên cứu.
Tại Hội thảo các đại biểu được nghe hướng dẫn quốc gia về đánh giá các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, cũng như quy trình thẩm định, cấp mã số hoạt động và lộ trình chuẩn bóa cho Hội đồng đạo đức cấp cơ sở. Và cùng được thảo luận về vai trò của công nghệ sinh học/công nghệ gen trong phát triển các sản phẩm mới, những vấn đề về tính an toàn trong ứng dụng công nghệ tế bào gốc phục vụ điều trị v..v..

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *